Det började redan 1977 med vorsteh och terrier. 1982 föddes första terrier kullen. 1985 första vorstehkullen. 1990 första PBGV kullen.
På den vägen är det och intresset för raserna har genom åren utmynnat i många förtroende poster, Göran har varit ordförande i lokalavdelningar både inom Vorstehklubben och Bassetklubben samt är utbildad jaktprovsdomare för fågelhundar och drivande.

 

Själv har jag varit avelsråd för PBGV i 10 år fram till 2003, 5 år som ordförande i rasklubben för Petit Basset. Under många år hade jag ansvaret för Mellansvenska Vorstehklubbens utställning den idag välkända Ånnaboda utst. 

Allt detta har haft till följd att vi båda tilldelats Lilla Hederstecknet
Göran i Svenska Vorstehklubben och jag i Svenska Bassetklubben för förtjänstfullt arbete i klubben.

1997 kom tankarna om ett pälsvårdshäfte för PBGV med bilder som illustration. Sagt och gjort Ann fick agera fotograf och jag skrev texten samt utformade häftet. Detta häfte finns än idag att köpa via rasklubben.

2000  flyttade vi från Eskilstuna till Brokvarn straxs utanför Götene, då var tanken att en nertrappning av styrelse arbete m.m skulle ske, men det dröjde inte länge innan man satt med i både Skaraborgs Kennelklubb och Basset Västra´s styrelse. Idag är jag sekreterare i Basset Väst. Göran är ledamot i Bassetklubbens huvudstyrelse, samt har ytterligare förtroende poster inom andra föreningar. Vi hoppas på fortsatta år av uppfödning med målsättningen
SUNDA FRISKA VACKRA JAKTDUGLIGA RASHUNDAR. 

Inge